Problemi 7-8/2023. Nedoh, Boštjan: Eros Tesnobe

Avtor: Boštjan Nedoh

Uredila Alenka Zupančič

Leto izdaje: 2023
Število strani: 240
Zbirka: Problemi 7-8/2023, Analecta

28,00 

UVOD

1. Tesnoba in ontologija: k lacanovski materialistični metapsihologiji afekta

Med filozofijo in metapsihologijo – Tesnoba ali koncept – Struktura in logika tesnobe: od travme rojstva do Niederkommen – Užitek-ostanek: nova paradigma objekta – K materialistični metapsihologiji

2. Panika, tesnoba, samomor

Freudove zagate s paniko – Freud: Tesnoba kot signal – za nevarnost kastracije – Lacan: »Onstran tesnobe pred kastracijo« – Tesnoba in prekoračitev fantazme – Panika pred tesnobo – Niederkommen: panični samomor

2. Panika, tesnoba, samomor

Freudove zagate s paniko – Freud: Tesnoba kot signal – za nevarnost kastracije – Lacan: »Onstran tesnobe pred kastracijo« – Tesnoba in prekoračitev fantazme – Panika pred tesnobo – Niederkommen: panični samomor

3. Zakaj je ženska bolj tesnobna od moškega?

Od negacije k negativnosti, od filozofije jezika k lingvističnemu materializmu – Ni spolnega razmerja: »Druga zadovoljitev« – Tesnoba in spolna razlika: med faličnim užitkom in mističnim užitkom onstran falosa

4. Horror Vacui: praznina in tesnoba, Pascal in Lacan

Vakuum: ontološki škandal – Horror vacui – Zakaj je Pascal »pionir kapitalizma«?

5. Kartezijanska tesnoba ali cogito v logičnem času

Cogito in enačba subjektov – »Ontološka oblika tesnobe« ali afekt v logičnem času  – Praznina kot objekt: od cogita k afektu

5. Kartezijanska tesnoba ali cogito v logičnem času

Smrt na križu v treh slikah – Od Žižkovega krščanskega ateizma … – … do baročne polimorfne perverzije – Psihoanaliza in ateizem onstran perverzije

7. Afekt v teoriji diskurza: od tesnobe k sramu, od transferja tesnobe k hontologiji

Afekt je premeščen – Afekt in diskurz – Alethosfera in lathousa – Hontologija: sram in manko biti – Po koncu: Odradek in sram

Literatura

Deli vsebino

Scroll to Top