Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa?

Avtor: Vesna Pobežin Roš
Leto izdaje: 2017
Število strani: 301
Zbirka: Analecta

25,00 

Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa? prinaša kritično intervencijo v sodobno polje vzgoje in izobraževanja, ki izpostavlja nekatere ključne poteze aktualne pedagoške ideologije in njenih glavnih mehanizmov. Tega se loteva na dva načina. Najprej se obširneje posveti konceptom ideologije, avtoritete in subjekta, da bi osvetlila ogrodje vsakršne vzpostavitve dimenzije pedagoškega, v katerem nujno delujeta tudi sodobna vzgoja in izobraževanje. V ta namen med drugim odpira vprašanja, kako lahko danes razumemo ideologijo, zakaj je vzpostavljanje pedagoškega odnosa vedno zaznamovano z določeno potezo ideološkosti in na kakšen način sta prav avtoriteta in subjekt v središču sobne ideološke sprepletenosti. Zakaj mora biti danes vsakršna legitimna pedagoška avtoriteta vsaj na deklarativni ravni povsem udomačena, obrzdana in vsestransko prijazna? Kaj je tisto, kar danes v resnici legitimira pedagoški proces in v imenu česa se lahko uveljavljajo sodobna »skupna pravila«? Kdo je naslovnik aktualnih pedagoških tendenc in zakaj lahko nemara govorimo kar o pedagogizaciji družbe? Katera »neprijetna resnica« danes najbolj očitno preganja vzgojo in izobraževanje? Konceptualna analiza nazadnje postavi nujen oder, na katerem se kot odgovor na takšna vprašanja šele lahko v pravi luči ponudi prikazen specifične subjektivnosti, ki deluje v registru fantazmatskega in »preganja« sodobno pedagoško polje – prikazuje se nam prek analize čisto vsakdanjih primerov iz aktualnega pedagoškega prizorišča.

Vesna Pobežin Roš je leta 2015 doktorirala na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Teoretsko in praktično se ukvarja predvsem s problematiko pedagoškega polja. Objavila je več člankov, s prispevki sodelovala na konferencah doma in v tujini, na javnih tribunah in v alternativnih medijih. Sodelovala je pri organizaciji strokovnega posveta Drugo pedagoškega diskurza in kasneje v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom uredila istoimenski zbornik, ki je po dolgem času znova prinesel večstranski kritični pretres sodobnih trendov na področju vzgoje, šolstva in pedagogike. Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa? je prva obsežnejša in celovitejša predstavitev njenega dosedanjega raziskovalnega dela.

Deli vsebino

Scroll to Top