Postanite naročnik

Letno izide med 4 in 5 dvojnih številk revije Problemi. Naročnina za tekoče leto se plačuje enkrat letno po položnici, ki jo naročniki prejmejo na dom.
Naročnina za fizične osebe za leto 2019 z vštetim DDV znaša 60,00 EUR, za pravne pa 70,00 EUR.

Ugodnosti za naročnike

Od 1.1.2005 dalje so naročniki v skladu s 4. členom Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga (Uradni list, št. 72 z dne 02.07.2004) deležni popusta pri nakupu knjig v naši spletni trgovini, in sicer 30 % redne cene knjige.

Odjava naročnine

Odjave sprejemamo pisno na elektronski naslov analecta@drustvo-dtp.si, in sicer v mesecu decembru za naslednji letnik.

Scroll to Top