Analecta

Knjižna zbirka

Zbirka Analecta je bila ustanovljena v času intelektualnega vrenja v samoupravnem socializmu leta 1980, ko sta izšli knjigi Zoje Skušek Gledališče in spektakelska funkcija ter Slavoja Žižka Hegel in označevalec. Zbirka je hitro postala središče duhovne produkcije s področja filozofije in teoretske psihoanalize. To je ostala tudi danes, saj med naslovi vsako leto najdemo veliko knjižnih prvencev, pa tudi najnovejša dela uveljavljenih piscev in pisk, kakršni so Mladen Dolar, Alenka Zupančič in Slavoj Žižek.

Izpostavljena knjiga

Pet analiz

Avtor: Sigmund Freud

Freud je v času svoje terapevtske kariere imel v analizi veliko množico različnih pacientov in pacientk, nadrobno pa je popisal potek zdravljenja petih svojih primerov.

Nove publikacije

Analecta

Revija Problemi

Revija Problemi je bila ustanovljena kot časnik za kulturo in družbo leta 1962. Preživela je vse turbulentne čase in je danes ena najbolj prepoznavnih revij v širšem polju humanistike z relativno visokim številom naročnikov in z rednimi prispevki nekaterih najvidnejših raziskovalcev s področja teoretske psihoanalize in njenih navezav na filozofska, pa tudi kulturna, družbena in umetnostna vprašanja.
Scroll to Top